Algemene voorwaarden

Zie: Algemene voorwaarden/General terms and conditions voor EBP Studio

Algemene voorwaarden voor de website https://ebp-studio.com/

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://ebp-studio.com/, zoals deze beschikbaar is gesteld door EBP Studio. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EBP Studio is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij EBP Studio.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://ebp-studio.com/ op deze pagina.