Manueel Therapie

Onze manueel therapeuten hebben een Master of Science diploma in de manueel therapie.

Hierdoor zijn zij specialisten in het leveren van maatwerk in de diagnostiek en behandeling van het bewegingsapparaat. Uw persoonlijke doelen staan hierbij centraal.

Manueel therapie gebruikt o.a. specifieke mobilisaties en manipulaties (‘kraken’ in de volksmond) om de beweeglijkheid van gewrichten te optimaliseren. Manueel therapie is echter breder dan manipulaties alleen. Als deze al worden uitgevoerd zijn zij slechts een middel om beter in beweging te komen, nooit een doel op zich.

Om tot een optimaal resultaat te komen is opbouwende training belangrijk. Zowel begeleid als thuis. Hierdoor neemt de belastbaarheid toe waardoor u uw activiteiten weer ongehinderd kunt uitvoeren.

Waar bestaat mijn eerste afspraak manueel therapie uit?

De eerste afspraak duurt 60 minuten. We starten de afspraak met een grondig intakegesprek om uw klacht(en) en behoefte(n) in kaart te brengen. U bespreekt samen met uw therapeut of manueel therapie ook inderdaad aangewezen is voor uw klacht(en). Nadien volgt er een lichamelijk onderzoek. We nemen de tijd die nodig is.

Als bovenstaande grondig in kaart is gebracht starten we diezelfde of de volgende afspraak de behandeling.